Poštovani,

Usled novonastale situacije sa pandemijom COVID -19 virusa kao i proglašenog vanrednog stanja došlo je do promene uobičajenog načina rada ordinacije ,,Reč”:
Psihoterapijske seanse se privremeno mogu organizovati preko on line platformi kao sto su Skype, Viber ili WhatsUp
Za naše pacijente smo omogućili telefonske konsultacije u vezi sa psihijatrijskim lečenjem. Kontakt sa Vašim lekarom možete ostvariti putem telefonskog poziva ili putem e-mail:

Dr Aleksandar Misojčić: 064/2473-700
Dr Željka Košutić: 064/196-4994
Dr Ljubica Zamurović Dunđerovićc: ljubicazamurovic@yahoo.com
Dr Goran Lazetić: 062/ 9655-825

Uobičajeno radno vreme ordinacije je izmenjeno: Ponedeljak-Četvrtak 11-19h | Petak 11-15h

S poštovanjem
Aleksandar Misojčić

Autor teksta:

Dr Aleksandar Misojčić